Педсовет состоится 16.06.2022

Дата создания 14.06.2022

Педсовет состоится 16.06.2022 в 8.00 в актовом зале.

Повестка дня:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
  2. 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte ja 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
  3. 2.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise ja individuaalsete õppekavade määramise otsustamine.
  4. Järgmise 2022/2023 õppeaasta väljakutsed.

Марика Трей, директор

Дата последнего изменения 14.06.2022.