Вакансии

LIITU meie Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli meeskonnaga! Kandideerimise tähtaeg 01.04.2024!

 • Klassiõpetaja
 • Eesti keel teise keelena õpetaja
 • Inglise keele õpetaja
 • Õpetaja tuge vajavate õpilastega
 • Matemaatikaõpetaja
 • Muusikaõpetaja
 • Vene keele ja kirjanduse õpetaja
 • Keemiaõpetaja
 • Füüsikaõpetaja
 • Logopeed
 • Abiõpetaja
 • Loodusainete õpetaja
 • Kunstiõpetaja
 • Tehnoloogiaõpetaja
 • Sotsiaalainete õpetaja

MIKS TULLA TÖÖLE KOHTLA-JÄRVE AHTME PÕHIKOOLI?

Saad osaleda ja panustada eestikeelsele õppele ülemineku protsessis.

PAKUME:

 • Mõistlikku töökoormust.
 • Väärikat töötasu, mis sisaldab ka toetust.
 • Lisatasu õppesuundade, õpiringide, õpetajate tiimide ning loovtööde juhendamise eest.
 • Lisatasu klassijuhatamise eest.
 • Kaugtöö võimalust ja paindlikku töökorraldust koolivaheaegadel.
 • 56 kalendripäeva puhkust.
 • Võimalust osaleda mõtestatud ja eesmärgipärastel koolitustel ning õpiringides.
 • Toetavat meeskonda ning mentori tuge.
 • Meeskondlikke tervise- ja kultuuripäevasid.

ME OLEME HOOLIV, ÕPPIV, ARENEV JA KOOSTÖÖTAV KOOL, KUS PÕHIVÄÄRTUSEKS ON:

Kompetentsus

Oskus arvestada igaühe individuaalsusega 

Oskus väärtustada üksteist

Saavutused

Tervis

Ökoloogilise jalajälje vähendamine

Ökonoomsus

OOTUSED KANDIDAADILE?

 • Oled meeskonnatöötaja
 • Sulle sobivad meie kooli väärtused 
 • Oled valmis panustama kooli arengu tegevusse
 • Pead oluliseks õppijakeskset õpetamist
 • Sa vastad PGS § 741 kvalifikatsiooninõuetele või oled neid omandamas

Esita CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 01.04.2024 e-mailile: sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

Info telefonil +372 5805 2486

Опубликовано 14.08.2019. Дата последнего изменения 22.02.2024.