Õppenõukogu toimub 16.06.2022

Loomise kuupäev 14.06.2022

Õppenõukogu toimub 16.06.2022 kell 8.00 aulas.

Päevakava:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
  2. 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte ja 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
  3. 2.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise ja individuaalsete õppekavade määramise otsustamine.
  4. Järgmise 2022/2023 õppeaasta väljakutsed.

Marika Trei, direktor

Viimati muudetud 14.06.2022.