Педагогический совет

Время проведения педагогического совета
2023-2024 учебный год
Время проведения педагогического советаПовестка дня педагогического советаНомер протокола
18.06.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 9. klasside õpilaste kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ tunnustamiseks nimekirja kinnitamine.
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõpetajate tunnustamise otsustamine kiitusega „Väga hea õppimise eest“ põhikooli lõputunnistusel. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
 3. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 4.-7.klassi õpilaste üleviimine peale täiendava õppetöö sooritamist järgmisse klassi.
 4. 1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 5. Koduõppele määramine vanema soovil.
 6. Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel  koduõppele jäämise otsustamine.
 7. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli õppekava kooskõlastamine.
Nr 8
10.06.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 1.-3. klassi  ja 5.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. 1.-3. klassi  ja 5.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 3. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta.
Nr 7
06.06.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 4. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. 4. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
Nr 6
10.04.2024
 1. 9.b klassi õpilastele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.
Nr 5
28.03.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme linnaosa koolivõrgu ümberkorraldamine.
 2. Arvamuse andmine uuendatud korrale "Palgakorralduse põhimõtted".
Nr 4
22.02.2024 e-õppenõukogu
 1. Koduõppe jätkamise otsustamine.
Nr 3
27.12.2023 e-õppenõukogu
 1. Koduõppele jäämise otsustamine.
Nr 2
29.09.2023 e-õppenõukogu
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli üldtööplaani kinnitamine.
Nr 1

Решения, принятые педагогическим советом, являются публичными, и желающие имеют право ознакомиться с ними в школе.

2022 - 2023 учебный годlink opens on new page

2021 - 2022 учебный годlink opens on new page

2020 - 2021 учебный годlink opens on new page

2019 - 2020 учебный годlink opens on new page

2018 - 2019 учебный год

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017 - 2018 учебный год

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018

Опубликовано 14.08.2019. Дата последнего изменения 20.06.2024.