Õppenõukogu

2023.-2024. õa

2023-2024 õa õppenõukogu toimumise ajad
Õppenõukogu toimumise aegÕppenõukogu päevakordProtokolli number
18.06.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 9. klasside õpilaste kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ tunnustamiseks nimekirja kinnitamine.
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõpetajate tunnustamise otsustamine kiitusega „Väga hea õppimise eest“ põhikooli lõputunnistusel. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
 3. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 4.-7.klassi õpilaste üleviimine peale täiendava õppetöö sooritamist järgmisse klassi.
 4. 1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 5. Koduõppele määramine vanema soovil.
 6. Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel  koduõppele jäämise otsustamine.
 7. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli õppekava kooskõlastamine.
Nr 8
10.06.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 1.-3. klassi  ja 5.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. 1.-3. klassi  ja 5.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 3. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta.
Nr 7
06.06.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 4. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. 4. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
Nr 6
10.04.2024
 1. 9.b klassi õpilastele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.
Nr 5
28.03.2024
 1. Kohtla-Järve Ahtme linnaosa koolivõrgu ümberkorraldamine.
 2. Arvamuse andmine uuendatud korrale "Palgakorralduse põhimõtted".
Nr 4
22.02.2024 e-õppenõukogu
 1. Koduõppe jätkamise otsustamine.
Nr 3
27.12.2023 e-õppenõukogu
 1. Koduõppele jäämise otsustamine.
Nr 2
29.09.2023 e-õppenõukogu
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli üldtööplaani kinnitamine.
Nr 1
 1. Õppenõkogu poolt vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikutel on õigus nendega koolis tutvuda.

2022.-2023. õalink opens on new page

2021.-2022. õalink opens on new page2021.-2022. õa">

2020.-2021. õalink opens on new page

2019.-2020. õalink opens on new page

2018.-2019. õa

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017.-2018. õa

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018

Avaldatud 14.08.2019. Viimati muudetud 20.06.2024.