Õppenõukogu

2022.-2023. õa

2022-2023 õa õppenõukogu toimumise ajad

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu päevakord

Protokolli number

22.06.2023 Kinnitatud päevakord:
 1. XXX klassi õpilane XXX klassikursust kordama jätmine.
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõpetajate tunnustamise otsustamine kiitusega „Väga hea õppimise eest“ põhikooli lõputunnistusel. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
 3. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 5.-8.klassi õpilaste üleviimine peale täiendava õppetöö sooritamist järgmisse klassi.
 4. 5.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 5. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli õppekavas ja ainekavades muudatuste kinnitamine.
Nr 9
09.06.2023 Kinnitatud päevakord:
 1. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. 5.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 3. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 9. klasside õpilaste kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ tunnustamiseks nimekirja kinnitamine.
Nr 8
24.05.2023
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 9. klasside õpilaste kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustamiseks nimekirja kinnitamine.
Nr 7
12.04.2023
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli 2022/2023. õa 1.–9. klasside II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüsimine ja kinnitamine. (§ 72 lg 1 PGS; Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 6). Õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.–9. klasside 2022/2023. õa II trimestri õpitulemuste kohta. Klassijuhatajate sõnavõtt.
Nr 6
05.01.2023
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.–9. klasside 2022/2023. õa I trimestri õpitulemuste kohta. 2022/2023. õa 1.–9. klasside I trimestri õpitulemuste kinnitamine.
Nr 5

08.12.2022

e-õpenõukogu

 1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 4
01.12.2022
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 3. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli 2023.-2026. aasta arengukava läbiarutamine ja kooskõlastamine.
Nr 3

04.11.2022

e-õppenõukogu

 1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 2

27.09.2022

e-õppenõukogu

 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli X.X klassi õpilase XXXXXXXXXXXX koduõppelt kontaktõppele üleviimine.
 2. Välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 1

Õppenõkogu poolt vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikutel on õigus nendega koolis tutvuda.

2021.-2022. õalink opens on new page

2020.-2021. õalink opens on new page

2019.-2020. õalink opens on new page

2018.-2019. õa

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017.-2018. õa

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018

Avaldatud 14.08.2019. Viimati muudetud 06.07.2023.