Vastuvõtt 7-ndasse progümnaasiumi klassi

Loomise kuupäev 28.05.2021

Kutsume õpilasi alates 01.09.2021 7-ndasse progümnaasiumi klassi (hiline keelekümblus), mis avatakse õpilaste gümnaasiumisse ettevalmistamise raames.

Hea 6.klassi õpilane! Tee õige valik juba täna!

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kutsub õpilasi alates 01.09.2021 7-ndasse progümnaasiumi klassi (hiline keelekümblus), mis avatakse õpilaste gümnaasiumisse ettevalmistamise raames. 

Õpilastele pakutakse järgmiste õppeainete laiendatud süvaõpet:

 • matemaatika,
 • inglise keel,
 • eesti keel,
 • vene keel.

Hilise keelekümblusklassis õpetatakse aineid eesti keeles, välja arvatud järgmised õppeained: matemaatika, füüsika, keemia ja vene keel ja kirjandus, mida õpetatakse vene keeles. Õppimine toimub periooditi.

Pakume Teile järgmisi võimalusi:

 • pidevat arengut,
 • robotikaga tegelemist,
 • informaatikaõpetust,
 • aktiivset osavõttu projekti- ja klassivälisest tegevusest, 
 • teha huvitavaid loov- ja uurimistöid,
 • majandusõpet,
 • suurepärast ettevalmistust gümnaasiumisse sisseastumiseks

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tugevusteks on rikkalik kogemus ja traditsioonide säilitamine ja väärtustamine, köitev ja huvitav klassiväline tegevus, sõbralik õhkkond, koostöö regiooni ja vabariiklike õppeasutustega ning kaasaegne õpikeskkond.

Võtame vastu kõiki, kes tahab õppida ja olla edukas!

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Informatsioon telefonil  +372 3371892, +372 5520750, +372 58501370

Viimati muudetud 28.05.2021.