Loovtööd

Põhikooli loovtöö koostamise, vormistamise ja hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on SIINlink opens on new page

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli 2023/2024 õppeaasta loovtööde kaitsmisee ajakava
Ajakava
Nr Tegevus Periood/tähtaeg Vastutajad
1. Loovtööde vormistamine valikaines informaatika. 8.kl september 2023 – mai 2024 informaatikaõpetaja
2. Konsultatsioonid loovtöö küsimustes. 8.kl september 2022 - november 2023 juhendajad,
informaatikaõpetaja,
klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator
3. Loovtööde kollokviumide komisjonide kinnitamine. 8.kl 09.oktoober 2023 loovtööde koordinaator, direktor
4. II kollokvium. 8.kl
16.-19. oktoober 2023
õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
5. I kollokvium. 8.kl (võlgnikud) 16.-19. oktoober 2023 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
6. Loovtööde vormistamine. 8.kl september - november 2023

juhendajad,
informaatikaõpetaja,
õpilased

7. Juhendaja hinnang ja otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta. 8.kl 22. november 2023 juhendajad
8. Loovtööde kaitsmiskomisjonide kinnitamine. 8.kl 22. november 2023 loovtööde koordinaator,
direktor
9. Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine. 8.kl 24. november 2023 loovtoode koordinaator
10. Loovtööde kaitsmine. 8.kl 27.-30. november 2023 komisjon,
loovtööde koordinaator
11. II kollokvium. 8.kl (võlgnikud) 27.-30. november 2023  komisjon,
loovtööde koordinaator
12. Loovtööde kaitsmine. 8.kl (võlgnikud) 11.-13. detsember 2023 komisjon,
loovtööde koordinaator
13. Loovtöö teemade välja pakkumine klassijuhatajate poolt koostöös õpilastega. 7.kl jaanuar 2024 - märts 2024 klassijuhatajad,
aineõpetajad,
õpilased
14. Loovtööde teemade täpne sõnastus. Juhendajate määramine.7.kl aprill 2024 õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
15. Loovtööde teemade kinnitamine. 7.kl 01.mai 2024 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator,
direktor
Avaldatud 14.08.2019. Viimati muudetud 30.10.2023.