Loovtööd

Põhikooli loovtöö koostamise, vormistamise ja hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on SIINlink opens on new page

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli loovtööde üldine ajakava 2022/2023 õppeaastal

Koostas: Valentina Ohhapkina
loovtööde koordinaator
20.09.2022

Ajakava
Nr Tegevus Periood/tähtaeg Vastutajad
1. Õppeaine informaatika september 2022 – mai 2023 informaatikaõpetaja
2. Loovtöö teemade välja pakkumine klassijuhatajate poolt koostöös õpilastega september 2022 klassijuhatajad, aineõpetajad,
õpilased
3. Loovtööde teemade täpne sõnastus eesti keeles. Juhendajate määramine. Loovtöö ajakava koostamine oktoober 2022 õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
4. Eesmärkide ja ülesannete püstitamine.
Loovtöö esialgse kavandi koostamine
oktoober 2022 õpilased,
juhendajad
5. Loovtööde teemade kinnitamine 01.november 2022 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator,
direktor
6. Konsultatsioonid loovtöö küsimustes oktoober 2022 - aprill 2023

juhendajad,
informaatikaõpetaja,
klassijuhatajad, loovtööde koordinaator

7. Loovtööde kollokviumide komisjonide kinnitamine detsember 2022 loovtööde koordinaator,
direktor
8. I kollokvium 05.-09.detsember 2022 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
9. II kollokvium 06.-10.veebruar 2023 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
10. Loovtööde vormistamine veebruar-aprill 2023 juhendajad,
informatikaõpetaja, õpilased
11. Juhendaja hinnang ja otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta 8.mai 2023 juhendajad
12. Loovtööde kaitsmiskomisjonide kinnitamine 8. mai 2023 loovtööde koordinaator, 
direktor
13. Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine 8. mai 2023 loovtööde koordinaator
14. Loovtööde kaitsmine  15.-19.mai 2023 komisjonid,
loovtööde koordinaator
15. Kokkuvõtva hinde väljapanemine 19. mai 2023 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator
Avaldatud 14.08.2019. Viimati muudetud 15.03.2023.