Õppesuunad

Õppesuundade süsteemi lühikirjeldus

Koolis on 7. – 9. klassile mõeldud karjäärisuundade süsteem, mille alusel viiakse läbi teadustöö, loominguline ja klassiväline tegevus vastavalt konkreetsete õpilaste huvidele. Selle süsteemi peamine eesmärk on aidata õpilastel valida oma tulevane amet. Kui juba põhikoolis õppiv õpilane oskab hinnata oma kalduvusi ja võimeid ning oskab seada ka nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi eesmärke, suureneb tema õpimotivatsioon, sest ta mõistab paremini, kus ja kuidas edaspidises elus on tal võimalik saadud teadmisi rakendada.

Meie põhikooli pakutavad suunad on sarnased piirkonna gümnaasiumide ja kõrgkoolide suundadega, nii et pärast meie kooli lõpetamist võiksid õpilased jätkata arengut oma prioriteetsetes valdkondades. See hõlbustab ka koostöö- ja ürituste partnerite otsimist.

Alates 2023/2024 õppeaastast on meil järgmised karjäärisuunad:

  1. Pedagoogiline 
  2. Tehniline
  3. Meditsiiniline 
  4. Meedia- ja ettevõtlik
  5. Loovuse

Kuidas toimub õppesuuna valik

Pärast õppesuundade erinevuse selgitamist, kutsub klassijuhataja õpilasi valima neljast valdkonnast ühe, lähtudes nende isiklikest huvidest. Kui õpilasel on karjäärisuuna valimisel raskusi, võib ta pöörduda abi saamiseks karjääriõppe spetsialisti poole (õppe- ja karjäärinõustaja). Nõustajalt on võimalik saada nõu ja läbida ka erinevaid teste, mille eesmärk on välja selgitada õpilasele sobiv karjäärisuund.

Peamine tegevus õppesuundades

7. klass - suuna valik, testimine; info- ja mänguüritused, mille eesmärk on erinevate ametitega tutvumine; ekskursioonid temaatilistele näitustele muuseumides ja ettevõtetes.

8. klass – loovtöö kirjutamine teemal seotud õpilase valitud suunaga; osalemine klassivälistes temaatilistes tegevustes ja ekskursioonidel.

9. klass - portfoolio koostamine, milles õpilane dokumenteerib oma osalemise koolivälises tegevuses seotud õpilase poolt valitud suunaga kogu kooliaasta vältel ning valmis portfoolio esitlus aasta lõpus; aktiivne osalemine programmis “Varjupäev”, kus õpilased saavad veeta terve koolipäeva mõnes asutuses või ettevõttes ja jälgida õpilase valitud eriala spetsialisti tööd; õppeasutuste külastamine, kus õpilane soovib pärast kooli lõpetamist õpinguid jätkata.

Avaldatud 14.08.2019. Viimati muudetud 07.09.2023.