Orienteerumine Toila pargis

Loomise kuupäev 01.06.2021

Orienteerumise huviringi tegevused

Sellel õppeaastal töötab Ahtme põhikoolis orienteerumisring. 

Talvel distantsõppes said kehalise kasvatuse tundides lapsed uurida teoreetilist osa, said teada, mis on topograafiline kaart. Ja kevadel orienteerumise huviringi raames hakkasime reisima piirkonda. 

Lähedal on üks Ida Virumaa pärleid - Toila park. Väikestes 10-15-liikmelistes gruppides orienteerusime Toila pargis kaardi järgi. Lapsi huvitas teooria ja praktika võrdlemine.

Tänan 7.-9. klasside klassijuhatajaid, tehnoloogiaõpetajat Vladimir Zubkovit abi eest orienteerumistundide läbiviimisel.

Orienteerumine on tervislik eluviis ja tervislikud emotsioonid, uute muljete tulv, samuti inimese füüsiliste ja vaimsete võimete harmooniline kombinatsioon. Orienteerumistunnid aitavad kaasa meie õpilaste vaimsele ja füüsilisele arengule, parandavad tervist, aitavad õppida ja mõista loodust ning õpetavad eluoskusi.

Irina Vassiljeva

kehalise kasvatuse õpetaja, huviringi Orienteerumine juhendaja

Pildialbum on siin LINKlink opens on new page

Viimati muudetud 19.06.2021.