Õppetöö korraldus talvisel perioodil

Loomise kuupäev 09.02.2021

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui +19ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui +18ºC.

Õppetegevuse korraldamisel arvestataksevälisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

  • miinus 20ºC ja madalam 1.–6. klassis;
  • miinus 25ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.–6. klassi õpilastele tegelikulttoimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10ºC; 7.–9. klassi õpilastele tegelikulttoimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15ºC;

  • mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.Tuule-külma indeksi tabel

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/haridusasutused/tuule-kulma-indekslink opens on new page

Viimati muudetud 12.02.2021.