Tulevikutegijad õpivad Ahtme Põhikoolis

Loomise kuupäev 18.11.2022

Juba viiendat korda toimuvad Ahtme Põhikoolis ProgeTiigri tulevikutegija õpilasüritused

Õpilasüritused “ProgeTiigri tulevikutegija 2022” leidsid aset ka sellel aastal Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis. 

Nii õppetöö ajal, kui ka huviringides, said õpilased end proovile panna lahendades programmeerimise, robootika, digikunsti ja -ohutuse teemal ülesandeid. Tänavu osalesime ka Robotex Internationali eelvõistlustes. 

Õpilasürituse eesmärk on täiesti kooskõlas ka meie kooli eesmärkidega - jagada häid kogemusi, teha koostööd ja inspireerida üksteist, võimaldada lastel saada hea ettevalmistus tulevikuks. 

Tänu Kohtla-Järve linna huvitegevuse toetusele saame järgmisel nädalal külastada suursündmust Robotex International 2022 Tallinnas, kus toumuvad tipptehnilised robootika- ja programmeerimisvõistlused ning laiahaardeline tehnoloogianäitus.

Kõik meie kooli “ProgeTiigri tulevikutegija 2022” üritused on avaldatud siin LINKlink opens on new page

Viimati muudetud 18.11.2022.