Uudised

Projekt Vahetund 14. aprill KJAPK

Vahetund.ee on heategevusprojekt, mis toob vanad head mängud, kummikeksu ja footbagi, tagasi koolidesse.


Meie kool on liitunud väga vahva projektiga Vahetund.ee

Projekti eesmärk on toetada noorte vaimset ja füüsilist tervist läbi liikuva aktiivsuse, sealjuures aktiveerida omavahelist suhtlust ning seeläbi vähendada nutiseadmete kasutust. Toome koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag. Kooli koridoride aknalaudadele pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbagid.

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli projektis osalemise eelarve on 170€. Eelarve katmiseks ja toetuste kogumiseks koolile on loodud eraldi lehekülg, millel saate jälgida toetuste hetkeseisu https://vahetund.ee/kohtla-jarve-ahtme-pohikool. Kõik, kes soovivad, võivad oma panuse anda!

Põhjalikumalt projektist saab lugeda siin: https://vahetund.ee.

Svetlana Putkonen, projektijuht

Meie kool on liitunud väga vahva projektiga Vahetund.ee

Projekti eesmärk on toetada noorte vaimset ja füüsilist tervist läbi liikuva aktiivsuse, sealjuures aktiveerida omavahelist suhtlust ning seeläbi vähendada nutiseadmete kasutust. Toome koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag. Kooli koridoride aknalaudadele pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbagid.

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli projektis osalemise eelarve on 170€. Eelarve katmiseks ja toetuste kogumiseks koolile on loodud eraldi lehekülg, millel saate jälgida toetuste hetkeseisu https://vahetund.ee/kohtla-jarve-ahtme-pohikool. Kõik, kes soovivad, võivad oma panuse anda!

Põhjalikumalt projektist saab lugeda siin: https://vahetund.ee.


Svetlana Putkonen, projektijuht