Õppenõukogu toimub 29.08.2022

Loomise kuupäev 18.08.2022

Õppenõukogu toimub 29.08.2022 kell 08:30 aulas.

Päevakava:

  1. Päevakorra kinnitamine.
  2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2022/2023 õppeaastaks.
  3. 2021/2022 õppeaasta täiendaval õppetööl olnud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
  4. 9.klassi õpilase kooli lõpetamise otsustamine.
  5. Koduõppele määramine vanema soovil.
  6. Välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamiseks klassi määramine.
  7. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatustele.
  8. Arvamuse avaldamine kooli 2019-2022 sisehindamisele.
  9. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide ja ülesannete läbiarutamine ja kinnitamine.

Marika Trei, direktor

Viimati muudetud 29.08.2022.