Õppenõukogu toimub 24.09.2021 kell 14.10

Loomise kuupäev 24.09.2021

24.09.2021 kell 14.10 aulas toimub õppenõukogu

Päevakava:

  1. Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus § 58 lg 8 - ajutist õppest osalemise keelu kohaldamine koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused X õpilase suhtes.

Marika Trei
direktori kt

Viimati muudetud 24.09.2021.