Õppenõukogu toimub 22.09.2021 kell 14.00

Loomise kuupäev 21.09.2021

22.09.2021 kell 14.00 aulas toimub õppenõukogu

Õppenõukogu päevakava:

  1. Aasta tööplaani kinnitamine
  2. Sisehindamise kooskõlastamine
  3. Rahulolu uuringu kokkuvõte
  4. Hindamine 1.-3.klassis
  5. Arengukava töörühmade ja koostamise tähtaegade määratlemine
  6. Jooksvad küsimused

Toimumiskoht: aula

Marika Trei

direktori kt

Viimati muudetud 21.09.2021.