Uudised

Õppenõukogu toimub 22.09.2021 kell 14.00 21. september KJAPK

22.09.2021 kell 14.00 aulas toimub õppenõukogu


Õppenõukogu päevakava:

 1. Aasta tööplaani kinnitamine
 2. Sisehindamise kooskõlastamine
 3. Rahulolu uuringu kokkuvõte
 4. Hindamine 1.-3.klassis
 5. Arengukava töörühmade ja koostamise tähtaegade määratlemine
 6. Jooksvad küsimused

Toimumiskoht: aula

Marika Trei

direktori kt

Õppenõukogu päevakava:

 1. Aasta tööplaani kinnitamine
 2. Sisehindamise kooskõlastamine
 3. Rahulolu uuringu kokkuvõte
 4. Hindamine 1.-3.klassis
 5. Arengukava töörühmade ja koostamise tähtaegade määratlemine
 6. Jooksvad küsimused

Toimumiskoht: aula

Marika Trei

direktori kt