Ootame tulevasi 1. klassi õpilasi!

Loomise kuupäev 22.11.2022

Igati vahva ja sõbralik Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli pere ootab Sind armas tulevane 1. klassi õpilane!

Meie koolis komplekteeritakse 2023/2024 õppeaastaks neli esimest klassi. Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel (vajadusel lihtsustatud õppekava alusel), mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad.

Kõikides 1. klassides:

  • toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt
  • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
  • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
  • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
  • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine

1. klasside juhatajad aastal 2023/2024 on järgnevad:

  • 1a - Krista Kõrvemaa (õpe 100% eesti keeles)
  • 1b - õpe 100 % eesti keeles
  • 1c - Tatjana Galašova ja partnerõpetaja (õpe eesti keeles vähemalt 60%)
  • 1.e - klass tuge vajavatele õpilastele (Rajaleidja otsus)

Lisaks koolitundidele on õpilastel võimalus osaleda erinevates koolis tegutsevates huviringides, näiteks koorilaul, robootika, käsitöö jm.

NB! Lisaks veel meie kooli puudutavat tähtsat info:

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Vaata 1.a ja 1.b klassi õpetajate Tatjana ja Kristat tutvustavat videot: 

Õpetaja Tatjana Galašova LINKlink opens on new page

Õpetaja Krista Kõrvemaa LINKlink opens on new page

Viimati muudetud 24.11.2022.