Oluline

Ootame tulevasi 1. klassi õpilasi! 22. november KJAPK


Igati vahva ja sõbralik Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli pere ootab Sind armas tulevane 1. klassi õpilane!

Meie koolis komplekteeritakse 2023/2024 õppeaastaks kolm esimest klassi. Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel (vajadusel lihtsustatud õppekava alusel), mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad.

Kõikides 1. klassides:

 • toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt
 • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
 • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
 • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
 • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine

1. klasside juhatajad aastal 2023/2024 on järgnevad:

 • 1.a - Krista Kõrvemaa (õpe 100% eesti keeles) Vaata videot LINK
 • 1.b - Tatjana Galašova ja partnerõpetaja (õpe eesti keeles vähemalt 60%) Vaata videot LINK
 • 1.c - klass tuge vajavatele õpilastele (Rajaleidja otsus) 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on uuendustele ja arengule suunatud kool. Me oleme hooliv, õppiv, arenev ja koostöötav kool, kes annab mitmekülgset haridust.

Meie missiooniks on iga õpilase arengu toetamine vastavalt nende võimetele ja huvidele läbi kooli väärtuste ja traditsioonide, tagamaks iseseisva, konkurentsivõimelise, iseendast ja teistest hooliva ühiskonna liikme.

Me oleme tuleviku kool! Meie uksed on avatud! Oled huvitatud! Tule ja uuri!

Hea põhikooli õpilane, me ootame Sind oma hoolivasse kooliperre!

Vaata meie kooli tutvustavat videot

Igati vahva ja sõbralik Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli pere ootab Sind armas tulevane 1. klassi õpilane!

Meie koolis komplekteeritakse 2023/2024 õppeaastaks kolm esimest klassi. Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel (vajadusel lihtsustatud õppekava alusel), mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad.

Kõikides 1. klassides:

 • toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt
 • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
 • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
 • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
 • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine

1. klasside juhatajad aastal 2023/2024 on järgnevad:

 • 1.a - Krista Kõrvemaa (õpe 100% eesti keeles) Vaata videot LINK
 • 1.b - Tatjana Galašova ja partnerõpetaja (õpe eesti keeles vähemalt 60%) Vaata videot LINK
 • 1.c - klass tuge vajavatele õpilastele (Rajaleidja otsus) 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on uuendustele ja arengule suunatud kool. Me oleme hooliv, õppiv, arenev ja koostöötav kool, kes annab mitmekülgset haridust.

Meie missiooniks on iga õpilase arengu toetamine vastavalt nende võimetele ja huvidele läbi kooli väärtuste ja traditsioonide, tagamaks iseseisva, konkurentsivõimelise, iseendast ja teistest hooliva ühiskonna liikme.

Me oleme tuleviku kool! Meie uksed on avatud! Oled huvitatud! Tule ja uuri!

Hea põhikooli õpilane, me ootame Sind oma hoolivasse kooliperre!

Vaata meie kooli tutvustavat videot