Uudised

Kooliteaduse pillerkaar 19. mai KJAPK

Linnaüritus


Neljapäeval, 5. mail toimus Ahtme Põhikoolis loodusainetele pühendatud linnaüritus. Kokku oli 7 jaama:

 • matemaatika,
 • bioloogia,
 • loodusõpetus,
 • geograafia,
 • füüsika,
 • tehnoloogia,
 • robootika,

kus osalejad linna erinevatest koolidest said praktiseerida oma 7.-8.klassides omandatud täppisteaduste teadmisi.

Sündmus toimus aulas, välja arvatud tehnojaama, mis asus tehnoloogia kakabinetis. Ükski kutsututest ei jäänud kõrvale, kõik tegutsesid aktiivselt, panid proovile oma oskused ja võimed.

Ning ürituse lõpus anti meie külalistele võimalus hinnata meie pingutusi ja avaldada oma arvamust nähtu kohta. Ja nagu selgus, meeldis neile kõik, mida nad nägid, ning hindasid kõrgelt õpetajate ja laste tööd teaduspäeval Kooliteaduse pillerkaar.

Aitäh teile kõigile ja peatse kohtumiseni! 

Pildialbum in siin LINK

Georgi Svereniak, 8.a klass

Neljapäeval, 5. mail toimus Ahtme Põhikoolis loodusainetele pühendatud linnaüritus. Kokku oli 7 jaama:

 • matemaatika,
 • bioloogia,
 • loodusõpetus,
 • geograafia,
 • füüsika,
 • tehnoloogia,
 • robootika,

kus osalejad linna erinevatest koolidest said praktiseerida oma 7.-8.klassides omandatud täppisteaduste teadmisi.

Sündmus toimus aulas, välja arvatud tehnojaama, mis asus tehnoloogia kakabinetis. Ükski kutsututest ei jäänud kõrvale, kõik tegutsesid aktiivselt, panid proovile oma oskused ja võimed.

Ning ürituse lõpus anti meie külalistele võimalus hinnata meie pingutusi ja avaldada oma arvamust nähtu kohta. Ja nagu selgus, meeldis neile kõik, mida nad nägid, ning hindasid kõrgelt õpetajate ja laste tööd teaduspäeval Kooliteaduse pillerkaar.

Aitäh teile kõigile ja peatse kohtumiseni! 

Pildialbum in siin LINK

Georgi Svereniak, 8.a klass