Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kutsub

Loomise kuupäev 26.05.2023

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kutsub: õpilasi kõikidesse põhikooli klassidesse – 1. kuni 9. klass.

  • Meie jaoks on oluline iga õpilane ja tema areng ennastjuhtiva inimese poole, sest me oleme hooliv, õppiv, arenev ja koostöötav kool.
  • Me pakume erinevaid keeleõppemudeleid. Meie koolis on võimalik õppida inglise keelt ja saksa keelt.  Meie koolis on õppesuunad 7.-9.klassi õpilastele.
  • Seame realistlike eesmärke, mille poole püüdleme sihikindlalt ja järjepidevalt.

Täiendav informatsioon telefonil: 58052486

Viimati muudetud 29.05.2023.