2022/2023 õppeaastal avatakse Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis järgmised 1.klassid

Loomise kuupäev 06.05.2022

2022/2023 õppeaastal avatakse  Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis järgmised 1.klassid:

  • 1.a klass – varajane keelekümblusklass (õpe 1. klassis 100% eesti keeles, 2. klassi II poolaastal lisandub õppeainena vene keel). KLASSIJUHATAJA Katrin Veber
  • 1.b klass – õpe 50% eesti keele kasutusega – kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, rütmika, muusika, majandusõpe. KLASSIJUHATAJA Ljudmilla Šepeleva.
  • 1.c klass – õpe 50% eesti keele kasutusega – kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, rütmika, muusika, majandusõpe. KLASSIJUHATAJA Olga Jeltsova.
  • 1.e klass – eriklass (õpe individuaalset tuge vajavatele õpilastele – koolivälise nõustamismeeskonna otsus, õpe vene keeles). KLASSIJUHATAJA Irina Jakovitskaja

Marika Trei, direktori kt
Kohtla-Järve Ahtme Põhikool
58052486

Viimati muudetud 06.05.2022.