Õppetöö

Valikained


Valikainete ja võõrkeelte valik


Kool   valib   valikained   lähtuvalt   metoodilistest   põhimõtetest,   lapsevanemate   soovidest,   kooli ressurssidest ning kooskõlastab valikainete loetelu kooli hoolekoguga.

A-võõrkeelena  õpetatakse  koolis  inglise  keelt.  Inglise  keele  õpe  algab 2.klassist  ringitunninaja alates 3.klassist juba tundidena.

Riikliku  õppekava  valikaine  ettevõtlusõpetus  (PRÕK  §  1 lg  7)  on  lülitatud  kooli  õppekava kohustusliku õppeainene “Mina, majandus ja ettevõte”.

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli valikainete loetelu:

Õppeained 1.kl 2.kl 3.kl I kooliaste 4.kl 5.kl 6.kl II kooliaste 7.kl 8.kl 9.kl III kooliaste
Eesti keel 1 (vkk)     1             1 1
Matemaatika   1 1 2   1   1        
Eesti keel kõnekeelena 1 1 1 3                
Inglise keel kõnekeelena                 1 1   2
Informaatika     1 1 1 1 1 3 1 1   2
Mina, majandus ja ettevõte   1   1           1   1

Valikainete loetelu on koostatud arvestades alljärgnevat:

  1. Eesti  keel  ja  eesti  keel  kõnekeelena-õpitulemuste  paremaks  saavutamiseks  ja  eesti  keele arendamiseks ja tundide mitmekesistamiseks.
  2. Inglise keel kõnekeelena–õpilaste keeleoskuse arendamiseks ja mitmekseistamiseks.
  3. Informaatika –digipädevuse   kujundamiseks;   ettevalmistamine   loovtöö   kirjutamiseks (dokumendi töötluse aluste andmiseks).
  4. Mina,  majandus  ja  ettevõte –õpilaste  ettevõtlikkuse  ja  loovuse  arendamiseks  ja  tundide mitmekesistamiseks.

Väljavõte Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppekavast p.3.2 LINK

Kool   valib   valikained   lähtuvalt   metoodilistest   põhimõtetest,   lapsevanemate   soovidest,   kooli ressurssidest ning kooskõlastab valikainete loetelu kooli hoolekoguga.

A-võõrkeelena  õpetatakse  koolis  inglise  keelt.  Inglise  keele  õpe  algab 2.klassist  ringitunninaja alates 3.klassist juba tundidena.

Riikliku  õppekava  valikaine  ettevõtlusõpetus  (PRÕK  §  1 lg  7)  on  lülitatud  kooli  õppekava kohustusliku õppeainene “Mina, majandus ja ettevõte”.

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli valikainete loetelu:

Valikainete loetelu on koostatud arvestades alljärgnevat:

  1. Eesti  keel  ja  eesti  keel  kõnekeelena-õpitulemuste  paremaks  saavutamiseks  ja  eesti  keele arendamiseks ja tundide mitmekesistamiseks.
  2. Inglise keel kõnekeelena–õpilaste keeleoskuse arendamiseks ja mitmekseistamiseks.
  3. Informaatika –digipädevuse   kujundamiseks;   ettevalmistamine   loovtöö   kirjutamiseks (dokumendi töötluse aluste andmiseks).
  4. Mina,  majandus  ja  ettevõte –õpilaste  ettevõtlikkuse  ja  loovuse  arendamiseks  ja  tundide mitmekesistamiseks.

Väljavõte Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppekavast p.3.2 LINK

Õppeained 1.kl 2.kl 3.kl I kooliaste 4.kl 5.kl 6.kl II kooliaste 7.kl 8.kl 9.kl III kooliaste
Eesti keel 1 (vkk)     1             1 1
Matemaatika   1 1 2   1   1        
Eesti keel kõnekeelena 1 1 1 3                
Inglise keel kõnekeelena                 1 1   2
Informaatika     1 1 1 1 1 3 1 1   2
Mina, majandus ja ettevõte   1   1           1   1