Meie koolist

TööpakkumisedKohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma meeskonda otsib oma meeskonda huvijuhti

Kõik särasilmsed, tegusad ja uuendusmeelsed!

Tule ja anna oma panus!

Tööle asumise aeg 01.09.2021

 • Huvijuhi tegevuse eesmärk on huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine ja parendamine. Koostöös kolleegidega just sellise õpikeskkonna loomine, mis toetab õpilaste arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonnas hästi toimetulevateks liikmeteks.
 • Huvijuhi töö on huvialase tegevuse korraldamine koolis.
 • Huviringide juhendajate leidmine ja ringijuhtide töö koordineerimine.
 • Õpilasesinduse töö juhendamine.
 • Õpilaste soovil laste- ja noorteorganisatsioonide tegevuseks võimaluste loomine ja koordineerimine.
 • Kooli ürituste planeerimine, ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüsimine.

Ootused kandidaatidele:

 • Pedagoogiline või kultuurialane haridus (või on omandamisel)
 • Soov töötada õpilastega
 • Eesti keele valdamine C1 tasemel
 • Hea suhtlemis- ja koostööoskus
 • Digivahendite kasutamise oskus

Kool pakub:

 • Nüüdisaegselt ja mitmekülgselt sisustatud keskkonda
 • Võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate ning aktiivsete kolleegidega
 • Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on avatud uutele ideedele!

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar@ahtmepk.edu.ee

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma toredasse meeskonda õpetajat riikliku projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“ raames 2021/2021 õppeaastal (1.klass).

Tööle asumise aeg on 16.08.2021.

Ootused kandidaatidele:

Nõuded keeleoskusele: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija peab olema eesti emakeelega või omama eesti keele oskust C1 tasemel.

Nõuded kvalifikatsioonile: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija kvalifikatsioon peab vastama Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusele nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele. 

Kasuks tulevad kandidaadi senised kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keeleõppe korraldamisel, professionaalse arengu, meeskonnatöö ja lastevanematega koostöö edendamisel ning parimate praktikate jagamisel.

Omalt poolt pakume:

 • Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • Arengu- ja enesetäiendamise võimalusi
 • Motiveeriv töötasu

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 • Avaldus
 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendavate dokumentide koopiad

Info telefonil +372 58052486 (projekti koordinaator) või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee 

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli on oodatud psühholoog, 

Kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Sinu peamiseks ülesanneteks on:

 • Hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi),
 • kavandada, juhtida ja viia läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste,
 • nõustada lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel,
 • nõustada ja toetada õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aidata ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetada ja nõustada last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel,

Ootame just sind, kui sul on: 

 • erialane kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse (võib olla omandamisel),
 • erialane kvalifikatsioon või kutse (võib olla omandamisel),
 • pedagoogiline kõrgharidus,
 • lastega töötamise praktika,
 • hea arvuti kasutamise oskus,
 • empaatilisus, koostöisus, oskus tagada usaldusväärsus,
 • avatud meel ja pidev enesearengu soov,
 • vastustustunne, algatus- ja otsustusvõime,
 • eesti keele oskus C1 tasemel.

Omalt poolt pakume sulle:

 • motiveerivat töötasu,
 • valdkondlike ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi,
 • võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal,
 • paindliku tööaega,
 • võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli on oodatud eripedagoog,

Kelle eesmärk on hariduslikest erivajadustest lähtuvalt toetada õpilaste arengut  ja soodustada eakohast arengut koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste erialaspetsialistidega.

Tööle asumise aeg 01.09.2021

Sinu peamiseks ülesanneteks on:

 • õpiabitundide planeerimine ja läbiviimine
 • õpilaste ja õpetajate toetamine eripedagoogilistes küsimustes (tunnivaatlused, konsultatsioonid, jne),
 • metoodiliste õppe- ja infomaterjalide loomine õpetajatele, õpilastele ja vanematele,
 • koostöö kooliväliste spetsialistidega,
 • individuaalne töö lastega,
 • soovi ja vajaduse korral õpetamine eriklassis

Ootame just sind, kui sul on: 

 • erialane kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse (võib olla omandamisel),
 • lastega töötamise praktika ning eripedagoogika valdkonna kogemus,
 • hea arvuti kasutamise oskus,
 • empaatilisus, koostöisus, oskus tagada usaldusväärsus,
 • avatud meel ja pidev enesearengu soov,
 • vastustustunne, algatus- ja otsustusvõime,
 • eesti keele oskus C1 tasemel.

Omalt poolt pakume sulle:

 • motiveerivat töötasu,
 • valdkondlike ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi,
 • võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal,
 • paindliku tööaega,
 • võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma meeskonda otsib oma meeskonda huvijuhti

Kõik särasilmsed, tegusad ja uuendusmeelsed!

Tule ja anna oma panus!

Tööle asumise aeg 01.09.2021

 • Huvijuhi tegevuse eesmärk on huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine ja parendamine. Koostöös kolleegidega just sellise õpikeskkonna loomine, mis toetab õpilaste arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonnas hästi toimetulevateks liikmeteks.
 • Huvijuhi töö on huvialase tegevuse korraldamine koolis.
 • Huviringide juhendajate leidmine ja ringijuhtide töö koordineerimine.
 • Õpilasesinduse töö juhendamine.
 • Õpilaste soovil laste- ja noorteorganisatsioonide tegevuseks võimaluste loomine ja koordineerimine.
 • Kooli ürituste planeerimine, ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüsimine.

Ootused kandidaatidele:

 • Pedagoogiline või kultuurialane haridus (või on omandamisel)
 • Soov töötada õpilastega
 • Eesti keele valdamine C1 tasemel
 • Hea suhtlemis- ja koostööoskus
 • Digivahendite kasutamise oskus

Kool pakub:

 • Nüüdisaegselt ja mitmekülgselt sisustatud keskkonda
 • Võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate ning aktiivsete kolleegidega
 • Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on avatud uutele ideedele!

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar@ahtmepk.edu.ee

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma toredasse meeskonda õpetajat riikliku projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“ raames 2021/2021 õppeaastal (1.klass).

Tööle asumise aeg on 16.08.2021.

Ootused kandidaatidele:

Nõuded keeleoskusele: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija peab olema eesti emakeelega või omama eesti keele oskust C1 tasemel.

Nõuded kvalifikatsioonile: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija kvalifikatsioon peab vastama Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusele nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele. 

Kasuks tulevad kandidaadi senised kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keeleõppe korraldamisel, professionaalse arengu, meeskonnatöö ja lastevanematega koostöö edendamisel ning parimate praktikate jagamisel.

Omalt poolt pakume:

 • Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • Arengu- ja enesetäiendamise võimalusi
 • Motiveeriv töötasu

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 • Avaldus
 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendavate dokumentide koopiad

Info telefonil +372 58052486 (projekti koordinaator) või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee 

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli on oodatud psühholoog, 

Kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Sinu peamiseks ülesanneteks on:

 • Hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi),
 • kavandada, juhtida ja viia läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste,
 • nõustada lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel,
 • nõustada ja toetada õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aidata ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetada ja nõustada last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel,

Ootame just sind, kui sul on: 

 • erialane kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse (võib olla omandamisel),
 • erialane kvalifikatsioon või kutse (võib olla omandamisel),
 • pedagoogiline kõrgharidus,
 • lastega töötamise praktika,
 • hea arvuti kasutamise oskus,
 • empaatilisus, koostöisus, oskus tagada usaldusväärsus,
 • avatud meel ja pidev enesearengu soov,
 • vastustustunne, algatus- ja otsustusvõime,
 • eesti keele oskus C1 tasemel.

Omalt poolt pakume sulle:

 • motiveerivat töötasu,
 • valdkondlike ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi,
 • võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal,
 • paindliku tööaega,
 • võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli on oodatud eripedagoog,

Kelle eesmärk on hariduslikest erivajadustest lähtuvalt toetada õpilaste arengut  ja soodustada eakohast arengut koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste erialaspetsialistidega.

Tööle asumise aeg 01.09.2021

Sinu peamiseks ülesanneteks on:

 • õpiabitundide planeerimine ja läbiviimine
 • õpilaste ja õpetajate toetamine eripedagoogilistes küsimustes (tunnivaatlused, konsultatsioonid, jne),
 • metoodiliste õppe- ja infomaterjalide loomine õpetajatele, õpilastele ja vanematele,
 • koostöö kooliväliste spetsialistidega,
 • individuaalne töö lastega,
 • soovi ja vajaduse korral õpetamine eriklassis

Ootame just sind, kui sul on: 

 • erialane kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse (võib olla omandamisel),
 • lastega töötamise praktika ning eripedagoogika valdkonna kogemus,
 • hea arvuti kasutamise oskus,
 • empaatilisus, koostöisus, oskus tagada usaldusväärsus,
 • avatud meel ja pidev enesearengu soov,
 • vastustustunne, algatus- ja otsustusvõime,
 • eesti keele oskus C1 tasemel.

Omalt poolt pakume sulle:

 • motiveerivat töötasu,
 • valdkondlike ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi,
 • võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal,
 • paindliku tööaega,
 • võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!

Kandideerimiseks esitada 25. juuniks 2021. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee