Meie koolist

PõhiväärtusedKool on Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õigusjärglane, mis säilitab Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi parimad traditsioonid ja jätkuvalt tagab oma õpilastele võimalused kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse saamiseks.

Kooli õppe- ja kasvatustegevust iseloomustavad järgmised väärtused:

 • avatus, suhtlemisvalmidus, suunatus elukestvale õppele;
 • uuendusmeelsete ja pädevate õpetajate meeskonnatöö;
 • innovaatiliste õppemeetodite rakendamine;
 • õpetajate ja õpilaste usaldusel põhinev loominguline koostöö;
 • õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate salliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse;
 • turvaline õppekeskkond;
 • õpilaste individuaalsete võimete  arengut toetav kasvatus ja õppe diferentseerimine;
 • traditsioonide hoidmine;
 • õpilaskeskne lähenemine.

Kool on Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õigusjärglane, mis säilitab Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi parimad traditsioonid ja jätkuvalt tagab oma õpilastele võimalused kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse saamiseks.

Kooli õppe- ja kasvatustegevust iseloomustavad järgmised väärtused:

 • avatus, suhtlemisvalmidus, suunatus elukestvale õppele;
 • uuendusmeelsete ja pädevate õpetajate meeskonnatöö;
 • innovaatiliste õppemeetodite rakendamine;
 • õpetajate ja õpilaste usaldusel põhinev loominguline koostöö;
 • õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate salliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse;
 • turvaline õppekeskkond;
 • õpilaste individuaalsete võimete  arengut toetav kasvatus ja õppe diferentseerimine;
 • traditsioonide hoidmine;
 • õpilaskeskne lähenemine.