Õppetöö

LoovtöödPõhikooli loovtöö koostamise, vormistamise ja hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on SIIN

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli loovtööde üldine ajakava 2021/2022 õppeaastal
8. - 9. klassid

Koostas: Valentina Ohhapkina
loovtööde koordinaator
15.09.2021

Ajakava
Nr Tegevus Periood/tähtaeg Vastutajad
1. Õppeaine informaatika september 2021 – mai 2022 informaatikaõpetaja
2. Loovtöö teemade välja pakkumine klassijuhatajate poolt koostöös õpilastega september 2021 klassijuhatajad, aineõpetajad, 
õpilased
3. Loovtööde teemade täpne sõnastus eesti keeles. Juhendajate määramine. Loovtöö ajakava koostamine oktoober 2021 õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
4. 9. klasside loovtööde kaitsmine 1.-5. november 2021 9. klasside õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
5. Eesmärkide ja ülesannete püstitamine. 
Loovtöö esialgse kavandi koostamine
oktoober 2021 õpilased,
juhendajad
6. Loovtööde teemade kinnitamine november 2021 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator,
direktor
7. Konsultatsioonid loovtöö küsimustes oktoober 2021 - aprill 2022

juhendajad,
informaatikaõpetaja,
klassijuhatajad, loovtööde koordinaator

8. Loovtööde kollokviumide komisjonide kinnitamine detsember 2021 loovtööde koordinaator,
direktor
9. I kollokvium 13.-17.detsember 2021 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
10. II kollokvium 14.-18.veebruar 2022 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
11. Loovtööde vormistamine jaanuar-aprill 2022 juhendajad,
informatikaõpetaja, õpilased
12. Juhendaja hinnang ja otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta aprill 2022 juhendajad
13. Loovtööde esitamise tähtaeg 2. mai 2022 juhendajad, 
õpilased,
loovtööde koordinaator
14. Loovtööde kaitsmiskomisjonide kinnitamine 6. mai 2022 loovtööde koordinaator, 
direktor
15. Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine 6. mai 2022 loovtööde koordinaator
16. Loovtööde kaitsmine  16.-20.mai 2022 komisjonid, 
loovtööde koordinaator
17. Kokkuvõtva hinde väljapanemine 27. mai 2022 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator

 

Põhikooli loovtöö koostamise, vormistamise ja hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on SIIN

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli loovtööde üldine ajakava 2021/2022 õppeaastal
8. - 9. klassid

Koostas: Valentina Ohhapkina
loovtööde koordinaator
15.09.2021

 

Ajakava
Nr Tegevus Periood/tähtaeg Vastutajad
1. Õppeaine informaatika september 2021 – mai 2022 informaatikaõpetaja
2. Loovtöö teemade välja pakkumine klassijuhatajate poolt koostöös õpilastega september 2021 klassijuhatajad, aineõpetajad, 
õpilased
3. Loovtööde teemade täpne sõnastus eesti keeles. Juhendajate määramine. Loovtöö ajakava koostamine oktoober 2021 õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
4. 9. klasside loovtööde kaitsmine 1.-5. november 2021 9. klasside õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
5. Eesmärkide ja ülesannete püstitamine. 
Loovtöö esialgse kavandi koostamine
oktoober 2021 õpilased,
juhendajad
6. Loovtööde teemade kinnitamine november 2021 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator,
direktor
7. Konsultatsioonid loovtöö küsimustes oktoober 2021 - aprill 2022

juhendajad,
informaatikaõpetaja,
klassijuhatajad, loovtööde koordinaator

8. Loovtööde kollokviumide komisjonide kinnitamine detsember 2021 loovtööde koordinaator,
direktor
9. I kollokvium 13.-17.detsember 2021 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
10. II kollokvium 14.-18.veebruar 2022 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
11. Loovtööde vormistamine jaanuar-aprill 2022 juhendajad,
informatikaõpetaja, õpilased
12. Juhendaja hinnang ja otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta aprill 2022 juhendajad
13. Loovtööde esitamise tähtaeg 2. mai 2022 juhendajad, 
õpilased,
loovtööde koordinaator
14. Loovtööde kaitsmiskomisjonide kinnitamine 6. mai 2022 loovtööde koordinaator, 
direktor
15. Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine 6. mai 2022 loovtööde koordinaator
16. Loovtööde kaitsmine  16.-20.mai 2022 komisjonid, 
loovtööde koordinaator
17. Kokkuvõtva hinde väljapanemine 27. mai 2022 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator