Õppetöö

LoovtöödPõhikooli loovtöö koostamise, vormistamise ja hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on SIIN

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli loovtööde üldine ajakava 2020/2021 õppeaastal
8. - 9. klassid

Ajakava
JkNr Tegevus Periood/tähtaeg Vastutajad
1. Õppeaine informaatika september 2020 – mai 2021 informaatikaõpetaja
2. Loovtöö teemade välja pakkumine klassijuhatajate poolt koostöös õpilastega september 2020 klassijuhatajad, aineõpetajad, 
õpilased
3. Loovtööde teemade täpne sõnastus eesti keeles. Juhendajate määramine. Loovtöö ajakava koostamine oktoober 2020 õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
4. 9. klasside loovtööde kaitsmine oktoober 2020 9. klasside õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
5. Eesmärkide ja ülesannete püstitamine. 
Loovtöö esialgse kavandi koostamine
oktoober 2020 õpilased,
juhendajad
6. Loovtööde teemade kinnitamine november 2020 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator,
direktor
7. Konsultatsioonid loovtöö küsimustes oktoober 2020 - aprill 2021

juhendajad,
informaatikaõpetaja,
klassijuhatajad, loovtööde koordinaator

8. Loovtööde kollokviumide komisjonide kinnitamine detsember 2021 loovtööde koordinaator,
direktor
9. I kollokvium detsember 2021 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
10. II kollokvium veebruar 2021 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
11. Loovtööde vormistamine veebruar-märts 2021 juhendajad,
informatikaõpetaja, õpilased
12. Juhendaja hinnang ja otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta aprill 2021 juhendajad
13. Loovtööde esitamise tähtaeg 16. aprill 2021 juhendajad, 
õpilased,
loovtööde koordinaator
14. Loovtööde kaitsmiskomisjonide kinnitamine 26. aprill 2021 loovtööde koordinaator, 
direktor
15. Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine 26. aprill 2021 loovtööde koordinaator
16. Loovtööde kaitsmine  10. mai-14. mai 2021 komisjonid, 
loovtööde koordinaator
17. Kokkuvõtva hinde väljapanemine 14. mai 2021 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator

 

Põhikooli loovtöö koostamise, vormistamise ja hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on SIIN

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli loovtööde üldine ajakava 2020/2021 õppeaastal
8. - 9. klassid

 

Ajakava
JkNr Tegevus Periood/tähtaeg Vastutajad
1. Õppeaine informaatika september 2020 – mai 2021 informaatikaõpetaja
2. Loovtöö teemade välja pakkumine klassijuhatajate poolt koostöös õpilastega september 2020 klassijuhatajad, aineõpetajad, 
õpilased
3. Loovtööde teemade täpne sõnastus eesti keeles. Juhendajate määramine. Loovtöö ajakava koostamine oktoober 2020 õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
4. 9. klasside loovtööde kaitsmine oktoober 2020 9. klasside õpilased,
juhendajad,
klassijuhatajad
5. Eesmärkide ja ülesannete püstitamine. 
Loovtöö esialgse kavandi koostamine
oktoober 2020 õpilased,
juhendajad
6. Loovtööde teemade kinnitamine november 2020 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator,
direktor
7. Konsultatsioonid loovtöö küsimustes oktoober 2020 - aprill 2021

juhendajad,
informaatikaõpetaja,
klassijuhatajad, loovtööde koordinaator

8. Loovtööde kollokviumide komisjonide kinnitamine detsember 2021 loovtööde koordinaator,
direktor
9. I kollokvium detsember 2021 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
10. II kollokvium veebruar 2021 õpilased,
komisjon,
loovtööde koordinaator
11. Loovtööde vormistamine veebruar-märts 2021 juhendajad,
informatikaõpetaja, õpilased
12. Juhendaja hinnang ja otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta aprill 2021 juhendajad
13. Loovtööde esitamise tähtaeg 16. aprill 2021 juhendajad, 
õpilased,
loovtööde koordinaator
14. Loovtööde kaitsmiskomisjonide kinnitamine 26. aprill 2021 loovtööde koordinaator, 
direktor
15. Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine 26. aprill 2021 loovtööde koordinaator
16. Loovtööde kaitsmine  10. mai-14. mai 2021 komisjonid, 
loovtööde koordinaator
17. Kokkuvõtva hinde väljapanemine 14. mai 2021 klassijuhatajad,
loovtööde koordinaator