О нашей школе

ВакансииKohtla-Järve Ahtme Põhikool ootab 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda:

 • eesti keele teise keelena õpetajat
 • klassiõpetajat
 • logopeedi
 • muusikaõpetajat

Kandideerimiseks saada palun avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 30. jaanuariks 2022. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee. 

Lisainfo + 372 58052486 (direktor Marika Trei)
 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 6.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
 • Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:

 1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
 2. elulookirjeldus (CV);
 3. esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
 4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
 5. Kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia.
 6. muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" saata e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 6. veebruar 2022. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);

o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool ootab 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda:

 • eesti keele teise keelena õpetajat
 • klassiõpetajat
 • logopeedi
 • muusikaõpetajat

Kandideerimiseks saada palun avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 30. jaanuariks 2022. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee. 

Lisainfo + 372 58052486 (direktor Marika Trei)
 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 6.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
 • Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:

 1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
 2. elulookirjeldus (CV);
 3. esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
 4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
 5. Kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia.
 6. muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" saata e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 6. veebruar 2022. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);

o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel