О нашей школе

Педагогический совет


Время проведения педагогического совета


2021 - 2022 учебный год

2021-2022 учебный год
Время проведения педагогического совета Повестка дня педагогического совета Номер протокола
16.06.2022
 1. Põhikooli lõpetamise ja lõpetajate tunnustamise otsustamine.
 2. 2021/2022. õppeaasta kokkuvõte.
 3. 5.-8.klassi õpilaste üleviimine peale täiendava õppetöö sooritamist järgmisse klassi.
 4. 5.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 5. Järgmise 2022/2023. õppeaasta väljakutsed.
Nr 9
09.06.2022
 1. 2021/2022. õppeaasta lõpetamine, 1.-8. klasside õpilaste ja 2.-4.e, 7.-8.е HEV klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine, 1.-8. ja 2.-4.e ja 7.-8.е HEV klasside klassijuhatajate sõnavõtt.
Nr 8

08.04.2022

e-õppenõukogu

 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni kooli õppenõukogu volitatud esindaja ja hoolekogu volitatud esindaja valimine.
 2. Välisriigist (Ukrainast) tulnud uue õpilase X 7.X klassi määramine.
Nr 7
04.04.2022
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.-9. klasside II trimestri õpitulemuste kohta. 1.-9. klasside õpilaste II trimestri tulemuste kinnitamine. 
 2. Lastevanemate, õpetajate ja õpilaste anketeerimise tulemused. Direktori kt Marika Trei ja õppejuhi kt Albina Rževskaja sõnavõtud.
Nr 6
15.03.2022
 1. Lapsevanema taotluse alusel Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 5.X klassi õpilase X (isikukood XXXXXXXXXXX) ja 7.X klassi õpilase X (isikukood XXXXXXXXXXX) suhtes koduõppe katkestamine 2021/2022. õppeaastal.
 2. Lapsevanema taotluse alusel Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 1.X klassi X (isikukood XXXXXXXXXXX) suhtes distantsõppe rakendamine 2021/2022. õppeaastal.
Nr 5
18.01.2022
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni kooli õppenõukogu volitatud esindaja ja hoolekogu volitatud esindaja valimine.
Nr 4
21.12.2021
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.-9. klasside 2021/2022.õa I trimestri õpitulemuste kohta. 2021/2022.õa 1.-9.klasside I trimestri õpitulemuste kinnitamine.
 2. Lapsevanemate taotluste alusel Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilaste suhtes koduõppe rakendamine 2021/2022. õppeaastal.
Nr 3
24.09.2021
 1. Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse § 58 lg 8 mõjutusmeetme (ajutist õppest osalemise keelu kohaldamine koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused) rakendamine 9.Х klassi õpilase Х (isikukood ХХХХХХХХХХ) suhtes. HEV õpilaste õppe koordineerija Nadežda Treimani sõnavõtt.
Nr 2
22.09.2021
 1. 2021/2022.õa tööplaani kinnitamine. Õppejuht Albina Rževskaja sõnavõtt.
 2. 2019/2020. õa, 2020/2021.õa sisehindamise aruande kooskõlastamine. Direktori kt Marika Trei  sõnavõtt.
 3. 2020/2021. õa HARNO rahulolu uuringu kokkuvõte. Arendusjuht Svetlana Skorobogatova sõnavõtt.
 4. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli hoolekogusse kooli esindajate valimine.
 5. 1.-3. klassis suulise hindamiskorra kinnitamine. 2020/2021. õa algkooli kateedri juhataja Valentina Matsievska sõnavõtt.
 6. Arengukava töörühmade ja koostamise tähtaegade määratlemine.
Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения, принятые педагогическим советом, являются публичными, и желающие имеют право ознакомиться с ними в школе.

2020 - 2021 учебный год

2019 - 2020 учебный год

2018 - 2019 учебный год

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017 - 2018 учебный год

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018

2021 - 2022 учебный год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения, принятые педагогическим советом, являются публичными, и желающие имеют право ознакомиться с ними в школе.

2020 - 2021 учебный год

2019 - 2020 учебный год

2018 - 2019 учебный год

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017 - 2018 учебный год

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018

2021-2022 учебный год
Время проведения педагогического совета Повестка дня педагогического совета Номер протокола
16.06.2022
 1. Põhikooli lõpetamise ja lõpetajate tunnustamise otsustamine.
 2. 2021/2022. õppeaasta kokkuvõte.
 3. 5.-8.klassi õpilaste üleviimine peale täiendava õppetöö sooritamist järgmisse klassi.
 4. 5.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 5. Järgmise 2022/2023. õppeaasta väljakutsed.
Nr 9
09.06.2022
 1. 2021/2022. õppeaasta lõpetamine, 1.-8. klasside õpilaste ja 2.-4.e, 7.-8.е HEV klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine, 1.-8. ja 2.-4.e ja 7.-8.е HEV klasside klassijuhatajate sõnavõtt.
Nr 8

08.04.2022

e-õppenõukogu

 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni kooli õppenõukogu volitatud esindaja ja hoolekogu volitatud esindaja valimine.
 2. Välisriigist (Ukrainast) tulnud uue õpilase X 7.X klassi määramine.
Nr 7
04.04.2022
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.-9. klasside II trimestri õpitulemuste kohta. 1.-9. klasside õpilaste II trimestri tulemuste kinnitamine. 
 2. Lastevanemate, õpetajate ja õpilaste anketeerimise tulemused. Direktori kt Marika Trei ja õppejuhi kt Albina Rževskaja sõnavõtud.
Nr 6
15.03.2022
 1. Lapsevanema taotluse alusel Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 5.X klassi õpilase X (isikukood XXXXXXXXXXX) ja 7.X klassi õpilase X (isikukood XXXXXXXXXXX) suhtes koduõppe katkestamine 2021/2022. õppeaastal.
 2. Lapsevanema taotluse alusel Kohtla-Järve Ahtme põhikooli 1.X klassi X (isikukood XXXXXXXXXXX) suhtes distantsõppe rakendamine 2021/2022. õppeaastal.
Nr 5
18.01.2022
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni kooli õppenõukogu volitatud esindaja ja hoolekogu volitatud esindaja valimine.
Nr 4
21.12.2021
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.-9. klasside 2021/2022.õa I trimestri õpitulemuste kohta. 2021/2022.õa 1.-9.klasside I trimestri õpitulemuste kinnitamine.
 2. Lapsevanemate taotluste alusel Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilaste suhtes koduõppe rakendamine 2021/2022. õppeaastal.
Nr 3
24.09.2021
 1. Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse § 58 lg 8 mõjutusmeetme (ajutist õppest osalemise keelu kohaldamine koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused) rakendamine 9.Х klassi õpilase Х (isikukood ХХХХХХХХХХ) suhtes. HEV õpilaste õppe koordineerija Nadežda Treimani sõnavõtt.
Nr 2
22.09.2021
 1. 2021/2022.õa tööplaani kinnitamine. Õppejuht Albina Rževskaja sõnavõtt.
 2. 2019/2020. õa, 2020/2021.õa sisehindamise aruande kooskõlastamine. Direktori kt Marika Trei  sõnavõtt.
 3. 2020/2021. õa HARNO rahulolu uuringu kokkuvõte. Arendusjuht Svetlana Skorobogatova sõnavõtt.
 4. Kohtla-Järve Ahtme põhikooli hoolekogusse kooli esindajate valimine.
 5. 1.-3. klassis suulise hindamiskorra kinnitamine. 2020/2021. õa algkooli kateedri juhataja Valentina Matsievska sõnavõtt.
 6. Arengukava töörühmade ja koostamise tähtaegade määratlemine.
Nr 1