О нашей школе

Педагогический совет


Время проведения педагогического совета


2022 - 2023 учебный год

2022-2023 учебный год
Время проведения педагогического совета Повестка дня педагогического совета Номер протокола
05.01.2023
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.–9. klasside 2022/2023.õa I trimestri õpitulemuste kohta. 2022/2023. õa 1.–9. klasside I trimestri õpitulemuste kinnitamine.
Nr 5

08.12.2022 e-õppenõukogu

 1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 4
01.12.2022
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 3. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli 2023.-2026. aasta arengukava läbiarutamine ja kooskõlastamine.
Nr 3

04.11.2022 e-õppenõukogu

 1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 2
27.09.2022 e-õppenõukogu
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli X.X klassi õpilase XXXXXXXXXXXX koduõppelt kontaktõppele üleviimine.
 2. Välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения, принятые педагогическим советом, являются публичными, и желающие имеют право ознакомиться с ними в школе.

2021 - 2022 учебный год

2020 - 2021 учебный год

2019 - 2020 учебный год

2018 - 2019 учебный год

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017 - 2018 учебный год

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018

2022 - 2023 учебный год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения, принятые педагогическим советом, являются публичными, и желающие имеют право ознакомиться с ними в школе.

2021 - 2022 учебный год

2020 - 2021 учебный год

2019 - 2020 учебный год

2018 - 2019 учебный год

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017 - 2018 учебный год

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018

2022-2023 учебный год
Время проведения педагогического совета Повестка дня педагогического совета Номер протокола
05.01.2023
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppejuhi kt Albina Rževskaja aruanne 1.–9. klasside 2022/2023.õa I trimestri õpitulemuste kohta. 2022/2023. õa 1.–9. klasside I trimestri õpitulemuste kinnitamine.
Nr 5

08.12.2022 e-õppenõukogu

 1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 4
01.12.2022
 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 3. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli 2023.-2026. aasta arengukava läbiarutamine ja kooskõlastamine.
Nr 3

04.11.2022 e-õppenõukogu

 1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 2
27.09.2022 e-õppenõukogu
 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli X.X klassi õpilase XXXXXXXXXXXX koduõppelt kontaktõppele üleviimine.
 2. Välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Nr 1