Новости

Педсовет состоится 29.08.2022 18. августа KJAPK


Педсовет состоится 29.08.2022 в 8.30 в актовом зале.

Повестка дня:

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2022/2023 õppeaastaks.
 3. 2021/2022 õppeaasta täiendaval õppetööl olnud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 4. 9.klassi õpilase kooli lõpetamise otsustamine.
 5. Koduõppele määramine vanema soovil.
 6. Välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 7. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatustele.
 8. Arvamuse avaldamine kooli 2019-2022 sisehindamisele.
 9. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide ja ülesannete läbiarutamine ja kinnitamine.

Марика Трей, директор

Педсовет состоится 29.08.2022 в 8.30 в актовом зале.

Повестка дня:

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2022/2023 õppeaastaks.
 3. 2021/2022 õppeaasta täiendaval õppetööl olnud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 4. 9.klassi õpilase kooli lõpetamise otsustamine.
 5. Koduõppele määramine vanema soovil.
 6. Välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 7. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatustele.
 8. Arvamuse avaldamine kooli 2019-2022 sisehindamisele.
 9. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide ja ülesannete läbiarutamine ja kinnitamine.

Марика Трей, директор