Новости

Педсовет состоится 24.09.2021 в 14.10 24. сентября KJAPK

24.09.2021 в 14.10 в актовом зале состоится педсовет


Повестка дня:

  1. Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus § 58 lg 8 - ajutist õppest osalemise keelu kohaldamine koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused X õpilase suhtes.

Marika Trei
direktori kt

Повестка дня:

  1. Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus § 58 lg 8 - ajutist õppest osalemise keelu kohaldamine koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused X õpilase suhtes.

Marika Trei
direktori kt