Vastuvõtt

Vastuvõtt 2022/2023 õa


2022/2023 õppeaastal avatakse  Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis järgmised 1.klassid:

  • 1.a klass – varajane keelekümblusklass (õpe 1. klassis 100% eesti keeles, 2. klassi II poolaastal lisandub õppeainena vene keel). KLASSIJUHATAJA Katrin Veber
  • 1.b klass – õpe 50% eesti keele kasutusega – kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, rütmika, muusika, majandusõpe. KLASSIJUHATAJA Ljudmilla Šepeleva.
  • 1.c klass – õpe 50% eesti keele kasutusega – kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, rütmika, muusika, majandusõpe. KLASSIJUHATAJA Olga Jeltsova.
  • 1.e klass – eriklass (õpe individuaalset tuge vajavatele õpilastele – koolivälise nõustamismeeskonna otsus, õpe vene keeles). KLASSIJUHATAJA Irina Jakovitskaja

 

Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 3. varase keelekümblusklassi

Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub eesti keeles. Klassis töötab professionaalne õpetaja. 

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid.

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode).
Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima. 

Avalduste vastuvõtt kuni 17.06.2022 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva tn 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 58052486 (direktor), 58501370 (õppejuht), 5520750 (sekretär) või e-maili teel: sekretar[at]ahtmepk.edu.ee. 

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tugevusteks on rikkalik kogemus ja traditsioonide säilitamine ja väärtustamine, köitev ja huvitav klassiväline tegevus, sõbralik õhkkond, koostöö regiooni ja vabariiklike õppeasutustega ning kaasaegne õpikeskkond.

Võtame vastu kõiki, kes tahab õppida ja olla edukas!

Avalduste vastuvõtt kuni 17.06.2022 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva tn 6, Kohtla-Järve.

Informatsioon telefonil  58052486 (direktor), 58501370 (õppejuht), 5520750 (sekretär)

2022/2023 õppeaastal avatakse  Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis järgmised 1.klassid:

  • 1.a klass – varajane keelekümblusklass (õpe 1. klassis 100% eesti keeles, 2. klassi II poolaastal lisandub õppeainena vene keel). KLASSIJUHATAJA Katrin Veber
  • 1.b klass – õpe 50% eesti keele kasutusega – kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, rütmika, muusika, majandusõpe. KLASSIJUHATAJA Ljudmilla Šepeleva.
  • 1.c klass – õpe 50% eesti keele kasutusega – kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, rütmika, muusika, majandusõpe. KLASSIJUHATAJA Olga Jeltsova.
  • 1.e klass – eriklass (õpe individuaalset tuge vajavatele õpilastele – koolivälise nõustamismeeskonna otsus, õpe vene keeles). KLASSIJUHATAJA Irina Jakovitskaja

 

Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 3. varase keelekümblusklassi

Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub eesti keeles. Klassis töötab professionaalne õpetaja. 

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid.

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode).
Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima. 

Avalduste vastuvõtt kuni 17.06.2022 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva tn 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 58052486 (direktor), 58501370 (õppejuht), 5520750 (sekretär) või e-maili teel: sekretar[at]ahtmepk.edu.ee. 

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tugevusteks on rikkalik kogemus ja traditsioonide säilitamine ja väärtustamine, köitev ja huvitav klassiväline tegevus, sõbralik õhkkond, koostöö regiooni ja vabariiklike õppeasutustega ning kaasaegne õpikeskkond.

Võtame vastu kõiki, kes tahab õppida ja olla edukas!

Avalduste vastuvõtt kuni 17.06.2022 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva tn 6, Kohtla-Järve.

Informatsioon telefonil  58052486 (direktor), 58501370 (õppejuht), 5520750 (sekretär)