Oluline

COVID-19 info ja piirangud 06. oktoober KJAPK

Koroonaviiruse leviku risk langes kollaselt rohelisele tasemele


Stenbocki maja, 22. juuni 2021 – Koroonaviiruse leviku risk Eestis langes täna kollaselt ehk keskmiselt tasemelt rohelisele ehk madalale tasemele, see tähendab, et koroonaviirus levib kogukonnas üksikute juhtumitena.

https://www.kriis.ee/et/uudised/koroonaviiruse-leviku-risk-langes-kollaselt-rohelisele-tasemele [22.06.2021]

Kehtivad piirangud

www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused [22.06.2021]

Haridus

Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide  ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet.

Rohkem infot on SIIN

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

Stenbocki maja, 22. juuni 2021 – Koroonaviiruse leviku risk Eestis langes täna kollaselt ehk keskmiselt tasemelt rohelisele ehk madalale tasemele, see tähendab, et koroonaviirus levib kogukonnas üksikute juhtumitena.

https://www.kriis.ee/et/uudised/koroonaviiruse-leviku-risk-langes-kollaselt-rohelisele-tasemele [22.06.2021]

Kehtivad piirangud

www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused [22.06.2021]

Haridus

Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide  ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.


Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet.

Rohkem infot on SIIN

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes