Oluline

COVID-19 info ja piirangud 06. oktoober KJAPK

NB! Alates 11. märtsist 2021 KOHTLA-JÄRVE AHTME PÕHIKOOL ON DISTANTSÕPPEL!


Valitsus kiitis heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt kuni 25. aprillini (k.a.). Piirangute edasise jätkumise vajalikkuse üle otsustab valitsus kahe nädala pärast. 

www.kriis.ee/et/uudised/covid-19-piirangud-pikenevad-vahemalt-kuni-25-aprillini [01.04.2021]

Kehtivad piirangud

www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused [01.04.2021]

Haridus

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste. Edaspidi ei ole võimalik viia läbi kontakttegevusena olümpiaadideks ettevalmistumist kuni vähemalt 11. aprillini.

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult ohutuks töö korraldamiseks asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed ja töökorralduse põhimõtted.

https://www.kriis.ee/et/uudised/11-martsist-kehtivad-ule-eesti-ranged-piirangud [09.03.2021]

Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid, mida tuleb järgida.

Rohkem infot on SIIN

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

Valitsus kiitis heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt kuni 25. aprillini (k.a.). Piirangute edasise jätkumise vajalikkuse üle otsustab valitsus kahe nädala pärast. 

www.kriis.ee/et/uudised/covid-19-piirangud-pikenevad-vahemalt-kuni-25-aprillini [01.04.2021]

Kehtivad piirangud

www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused [01.04.2021]

Haridus


Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste. Edaspidi ei ole võimalik viia läbi kontakttegevusena olümpiaadideks ettevalmistumist kuni vähemalt 11. aprillini.

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult ohutuks töö korraldamiseks asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed ja töökorralduse põhimõtted.

https://www.kriis.ee/et/uudised/11-martsist-kehtivad-ule-eesti-ranged-piirangud [09.03.2021]

Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid, mida tuleb järgida.

Rohkem infot on SIIN

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes